Nawigacja

Projekt unijny "Przedszkole w szkole"

Przedszkole w szkole

Projekt unijny "Przedszkole w szkole"

OFERUJEMY  TAKŻE :

1. Zajęcia otwarte dla rodziców

2. Udział dzieci w konkursach, festynach i turniejach

3.Udział dzieci i rodziców w przedstawieniach artystycznych

4. Codzienny pobyt dzieci na powietrzu / spacery , wycieczki , zabawy w ogrodzie przedszkolnym/

5. Zabawy i zajęcia dostosowane do możliwości dzieci

6.Bezpieczne warunki zabawy

7. Codzienny kontakt z nauczycielem dziecka poprzez rozmowy indywidualne, konsultacje itp.

8 . Wszechstronne zajęcia  rozwijające i aktywizujące każde dziecko, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu „Unijnego Przedszkole w szkole

plakat.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im.Marii Konopnickiej w Łososkowicach
    Szkoła Podstawowa w Łososkowicach Łososkowice34

    32-010 Kocmyrzów
  • fax 012 386 9352